Ο νέος δρόμος της δικής σας επιτυχίας

Διανομέας Προστιθέμενης Αξίας και Σύμβουλος Ασφάλειας IT Από το 2001

Συνεργαζόμαστε με ανερχόμενους και πολλά υποσχόμενους παρόχους IT security που επιθυμούν να επεκτείνουν την παρουσία τους στις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου.
Παρέχουμε στους Μεταπωλητές Προστιθέμενης Αξίας (VARs) και στους System Integrators πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις.
Προσφέρουμε σε πελάτες και συνεργάτες καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας.
Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των συνεργατών μας μέσω των ευκαιριών που δημιουργούν νέες ροές εσόδων.
Υπηρεσίες εφαρμογών Web WordPress, HTML & CSS, JavaScript, PHP.
Εγκατάσταση και προσαρμογή CRM λύσεων σε όλους τους κλάδους της αγοράς

Αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για αυξημένη αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και ευελιξία, αξιοποιώντας τις καινοτομίες και την εκτεταμένη εμπειρία της ομάδας μας.

Η διαφάνεια είναι η λέξη-κλειδί που επιτρέπει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων στο σημερινό δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ενοποίηση των διαδικασιών, των σχέσεων, των ανθρώπων και των συστημάτων, είναι ο κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για μια ελεγχόμενη αλλά συνεχή αλλαγή στο επιχειρείν.

Οι αξίες της εταιρείας μας είναι η ακεραιότητα και η διαφάνεια στις επιχειρηματικές σχέσεις με τους πελάτες μας, η τήρηση των υψηλότερων προτύπων δεοντολογίας, η δέσμευση στους στόχους των πελατών σαν να είναι δικοί μας.

Συνεργαζόμαστε με: ΜΙΚΡΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ επιχειρήσεις

Σας βοηθάμε να αντιμετωπίσετε πολύπλοκα επιχειρησιακά προβλήματα με τεχνολογικές λύσεις.

Παρέχουμε outsourced υπηρεσίες IT για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις